به گزارش افکارنیوز،

عبدالفتاح البرهان، رئیس جدید شورای نظامی انتقالی سودان گفت: مدت دوره انتقالی حداکثر دو سال خواهد بود و در این مدت ساختار نهاد‌های مختلف کشور تغییر خواهد کرد. دولت مدنی با مشورت گروه‌های سیاسی تشکیل خواهد شد. از شهروندان می‌خواهیم تا برای بازگشت به اوضاع طبیعی در کشور همکاری کنند.

البرهان افزود: پایان حالت فوق العاده و حکومت نظامی را اعلام می‌کنم. همه افرادی که بر اساس اعلام حالت فوق العاده بازداشت شده بودند، آزاد می‌شوند. بر حاکمیت قانون و استقلال دادگاه قانون اساسی و تامین امنیت تاکید داریم.

او خاطرنشان کرد: همه مفسدان و عاملان قتل بیگناهان را تحت پیگرد قرار خواهیم داد. از شهروندان می‌خواهیم تا برای بازگشت به اوضاع طبیعی در کشور همکاری کنند.

البرهان همچنین وعده داد کسانی که تظاهرکنندگان را کشته اند، محاکمه شوند.

او در ادامه افزود: از همه می‌خواهیم تا به زندگی عادی بازگردند. ماموریت ما ایجاد فضای مناسب برای انتقال سیاسی است. همه احزاب وابسته به دولت منحل خواهند شد. در سراسر سودان آتش بس اعلام می‌کنیم. نظام سابق را ریشه کن خواهیم کرد. از سودانی‌ها می‌خواهم تا برای تکمیل شعار‌های انقلاب با یکدیگر همکاری کنند. شورای نظامی مسئول حفظ امنیت است. از همه طرف‌های سودانی برای گفتگو دعوت می‌کنیم.