به گزارش افکارنیوز،

در این فایل که منسوب به عزت الدوری است، وی از صباح احمد الصباح، امیر کویت به دلیل حمله به کویت عذرخواهی می‌کند. وی اعتراف می‌کند که عراق هیچ روزی بخشی از کویت نبوده است.

عزت الدوری تاکید می‌کند: این حمله یک اشتباه بزرگ بود و با نظر حزب بعث عراق تعارض دارد.

وی گفت: کویت بخشی از عراق نیست. عراق و کویت بخشی از جزیره هستند که این جزیره بخشی از وطن بزرگ عربی است.

عزت ابراهیم الدوری (متولد سال 1942) مرد شماره دو در دوره صدام به حساب می‌آمد و عهده‌دار پست‌های متعددی از جمله معاون رئیس شورای فرماندهی انقلاب و پیش از آن منصب وزیر کشور و وزیر کشاورزی بود. بعد از حمله آمریکا به عراق در سال ٢٠٠٣ الدوری ناپدید شد.