به گزارش افکارنیوز،

شمار زیادی از مردم صربستان در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور دست به برگزاری تظاهرات ضد دولتی زدند.

تظاهرات کنندگان ضمن سر دادن شعارهایی علیه دولت خواستار استعفای «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهوری صربستان شدند.

اعتراضات مردمی ضد دولتی در صربستان از ۳ ماه گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

برقراری دمکراسی، آزادی بیان و مطبوعات از جمله مطالبات مردم صربستان مطرح است.