به گزارش افکارنیوز،

بنابـر اعلام پلیس فرانسه، جسد یک مامور پلیس، در حالی در محل سکونت اش یافـت شده است که سلاح او در کنارش افتاده بود. پلیس از احتمال خودکشی وی سخن به میـان آورده است.

مقامات پلیس اعلام کرده اند، فـرضیه خـودکشی در مورد علت مرگ این مامور پلیس بسیـار قوی است.

مرگ این مامـور فـرانسوی پس از آن رخ می‌دهد که روز جمعـه «کـریستوف کاستانـر» وزیـر کشـور فـرانسه از ایجاد «سـلول‌های نظـارت و مـراقبتی» که به منظور جلوگیری از خـودکشی مامـوران پلـیس ایجاد شده است، خبر داد. از ابتـدای سال جـاری میلادی شمار مامورانی که اقـدام به خـودکشی کرده اند، افـزایش یافته است.

بر اسـاس گـزارشی که روز جمـعه، وزارت کشـور فـرانسه منتشر کرد از ابتـدای سال ۲۰۱۹ میلادی، بیست و چهـار مامـور پلیس و دو تن از نیرو‌های ژانـدارمری ایـن کشور اقدام به خودکشی کرده اند.

تـاکنون، مدیرکل پلیس ملی فـرانسه دستورالعمل‌هایی را به منظـور پیشگیـری از خـودکشی افسـران پـلیس ابلاغ کرده و از سران گروه‌ها و کمیسیـون‌ها خواسـته است تا فهرستی از افسران پلیس که با مشکل مواجه هستند، را اعلام نماید.

در مجموع، سال گذشـته میلادی، سی و شش مامور پلیس فرانسه اقدام به خودکشی کرده اند.

با توجه به این آمار نگـران کننده، «اریک موروان» مدیـر کل پلیس ملـی فـرانسه، در پیامی به همکارانـش در این مـورد هشـدار داد.