به گزارش افکارنیوز،

شبکه تلویزیونی الحدث گزارش داد: شورای نظامی انتقالی سودان، دادستان کل این کشور و معاون اول او را برکنار کرد.

شورای نظامی انتقالی سودان در پی برکناری عمر البشیر، رئیس‌جمهور این کشور از سوی ارتش در ۲۲ فروردین ماه تشکیل شد.

جریان‌ها و احزاب سیاسی سودان، شورای انتقالی و تصمیمات این شورا را مردود می‌دانند و از این شورا که اکثر اعضای آن‌ها فرماندهان نظامی است، خواسته‌اند قدرت را به شورای مدنی تحویل دهند.