به گزارش افکارنیوز،

17 روز پس از برگزاری انتخابات شهرداری‌های ترکیه٬ هنوز هم تکلیف نتایج قطعی استانبول روشن نشده و قرار است نهاد عالی انتخابات ترکیه امروز در این مورد تصمیم‌گیری کند.

کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی ترکیه بر این باورند که در یک ماه اخیر٬ نرخ دلار آمریکا در ترکیه از 5.4 لیره ترکیه به عدد 5.8 لیره رسیده و سقوط ارزش لیره به خاطر مقاومت حزب عدالت و توسعه در برابر نتایج انتخابات بوده است.

در تحلیل‌های اقتصادی مدیران چند بانک داخلی و خارجی نیز به این موضوع اشاره شده که استانبول قلب اقتصادی ترکیه است و در صورتی که نهاد عالی انتخابات به درخواست حزب حاکم٬ حکم به برگزاری مجدد انتخابات در این شهر بدهد٬ چنین تصمیمی اعتماد سرمایه‌گذاران و امنیت اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و موجب آن می‌شود که نرخ دلار آمریکا در ترکیه٬ رقم 6 لیره را نیز پشت سر بگذارد.