به گزارش افکارنیوز،

رئیس کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی خواهان اجرای تحقیقات جنایی در خصوص احتمال تقلب و نقض قوانین در برخی مراکز اخذ رأی در جریان انتخابات پارلمانی این رژیم شد.

وی اعلام کرد که این درخواست بر پایه مدارک و شواهدی است که یکی از اعضای حزب لیکود و گفته های اعضای کمیته رأی گیری ارائه داده و به نظر می رسد برخی از آنها در حد جرایم جنایی است.

تعداد کرسی های پارلمان رژیم صهیونیستی به ۱۲۰ کرسی می رسد که ۴۰ لیست انتخاباتی برای تصاحب آنها با یکدیگر رقابت کردند.