به گزارش افکارنیوز،

وزارت خارجه بحرین در اعتراض به بیانیه رهبر جریان صدر علیه منامه، کاردار سفارت عراق را احضار کرد.

عراق نیز سفیر بحرین در بغداد را در اعتراض به سخنان توهین آمیز وزیر خارجه بحرین علیه صدر احضار کرده بود.

وزارت خارجه بحرین اعلام کرد که «سخنان مقتدی صدر توهین به منامه و مداخله آشکار در امور داخلی این کشور» به شمار می رود.

این وزارتخانه دولت عراق را مسئول وقوع هرگونه بحران در روابط دو جانبه دانست.