به گزارش افکارنیوز،

ساکنان منطقه «السباله» واقع در استان سیدی بوزید در تونس تظاهرات برگزار کردند.

این تظاهرات که براساس گزارش رسانه ها گسترده بوده در اعتراض به سیاستهای نظام حاکم برگزار شد.

شرکت کنندگان در این تظاهرات خواهان براندازی نظام حاکم شدند.

پیشتر نیز معترضان تونسی با نام جنبش جلیقه قرمزها همزمان با اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه به خیابانها آمده بودند اما این اعتراضات ادامه دار نبود.