به گزارش افکارنیوز،

این نظرسنجی که از طرف موسسه "فورسا" انجام شده است نشان می دهد محبوبیت احزاب متحد مسیحی در آستانه انتخابات پارلمانی به ضعیف ترین وضعیت از دسامبر 2018 رسیده است.

بر این اساس اگر در یکشنبه آینده انتخابات پارلمانی برگزار شود احزاب متحد مسیحی تنها 27 درصد آراء شهروندان را کسب می کنند. بعد از انتخاب "آنگرت کرامپ-کارن بایر" به عنوان رئیس جدید حزب دموکرات مسیحی آلمان و کناره گیری مرکل اتحادیه احزاب متحد مسیحی با افزایش محبوبیت مواجه شده و 3 درصد آراء بیشتری کسب رد.   

در نظرسنجی اخیر موسسه "فورسا" حزب سوسیال دموکرات هم 17 درصد آراء شهروندان را کسب کرده، لیبرال دموکرات ها 8 درصد، سبزها 20 درصد و چپ ها 9 درصد و حزب افراطی "جایگزینی برای آلمان" هم 13 درصد آراء شهروندان را کسب کردند. 23 درصد واجدین شرایط رای دادن هم اظهار داشتند که تصمیمی برای شرکت در انتخابات ندارند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که اکثر شهروندان آلمانی چهار هفته مانده تا انتخابات پارلمانی اروپا هنوز تاریخ برگزاری آن را نمی دانند. 58 درصد شهروندان آلمانی اعلام کردند که آن ها نمی دانند در 26 ماه می انتخابات پارلمانی اروپا برگزار می شود. تنها 12 درصد شهروندان اعلام کردند که مبارزات انتخاباتی پارلمان اروپایی برای آن ها موضوع مهمی است.

این در حالی است که پنج هفته مانده تا انتخابات پارلمانی آلمان در سال 2017 مبارزات انتخاباتی برای 50 درصد شهروندان مهم ترین موضوع بود.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که بیش از نیمی از شهروندان آلمانی عضویت در اتحادیه اروپا را مثبت ارزیابی می کنند. 54 درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی اعلام کردند که جمهوری فدرال آلمان از طریق عضویت در اتحادیه اروپا امتیازات زیادی به دست آورده است. تنها 14 درصد شهروندان بر این عقیده بودند که اتحادیه اروپا برای آن ها بیشتر دستاوردهای منفی داشته است. البته طرفداران حزب افراطی "جایگزینی برای آلمان" عضویت در اتحادیه اروپا را منفی ارزیابی کرده و 57 درصد آن ها چنین دیدگاهی دارند.

این نظرسنجی در فاصله زمانی بین 18 تا 14 آوریل از بین شهروندان واجد شرایط رای دادن آلمانی و از طرف موسسه فورسا انجام گرفته است.

نتایج نظرسنجی دیگری هم  حاکی از این بود  که حدود یک ماه مانده تا انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا که اواخر ماه می برگزار می‌شود اکثر شهروندان آلمانی هنوز نامزدهای شرکت‌کننده در این انتخابات را که باید به آن‌ها رأی بدهند نمی‌شناسند.

انتخابات پارلمانی اروپا از 23 تا 26 ماه می (2 تا 5 خرداد) برگزار می‌شود و در آلمان 1380 نامزد برای تصاحب 96 کرسی پارلمان تلاش می‌کنند. در مجموع 705 نماینده برای پارلمان انتخاب خواهد شد و در صورت مشارکت انگلیس در این انتخابات تعداد نمایندگان به 751 افزایش خواهد یافت.

نمایندگان پارلمان اروپا در آلمان در 26 ماه می انتخاب می‌شوند. بر اساس نظرسنجی مؤسسه "یوگو" اهمیت این انتخابات برای شهروندان آلمانی کمتر از انتخابات پارلمانی آلمان و انتخابات‌های ایالتی ارزیابی می‌شود.