به گزارش افکارنیوز،

وزارت کشور ایتالیا اعلام کرد ۱۴۷ پناهجو شامل ۸۴ مرد، ۶۰ زن وارد فرودگاه نظامی پراتیکا دیماره شدند که ۶۸ نفر آن‌ها زیر سن قانونی هستند. ۶۹ نفر این پناهجویان از اتباع اریتره، ۶۲ نفر از سومالی، ۶ نفر از سودان، ۵ نفر از سوریه و ۵ نفر هم از اتباع اتیوپی هستند.

به گفته فیلیپو گراندی، کمیسر عالی آوارگان سازمان ملل متحد، این افراد به علت خطر‌های جدی که در لیبی آن‌ها را تهدید می‌کرد، از این کشور تخلیه شدند. وی تصریح کرد از سه هفته پیش که نبرد‌ها در لیبی آغاز شده ایتالیااولین کشوری است که افراد تخلیه شده از لیبی را پذیرفت و اکنون بسیار اهمیت دارد که کشور‌های دیگر هم رفتار سخاوتمندانه مشابهی در پیش گیرند.

این نهاد سازمان ملل متحد اعلام کرد هزاران آواره و پناهجو همچنان در زندان‌هایی در لیبی به سر می‌برند زندان‌هایی که حتی پیش از آغاز این نبرد‌ها هم شرایط زندگی در آن‌ها بسیار ناگوار و دردآور بود.

بر اساس گزارش کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ نفر در زندان‌هایی به سر می‌برند که نزدیک محل نبرد‌های اخیر لیبی قرار دارند و به شدت در معرض خطر هستند.

طبق این گزارش، از آغاز عملیات کمیساریای عالی پناهندگان برای تخلیه پناهجویان از لیبی در سال ۲۰۱۷ تاکنون، ۲ هزار و ۷۸۲ نفر به نیجر، ۵۶۱ نفر که شامل گروه اخیر هم می‌شود به ایتالیا و ۲۶۹ نفر به یک مرکز انتقال در رومانی تخلیه شده اند. به گفته این منبع هنوز ۳۴۲ فرد آسیب پذیر در مرکز انتقال این کمیساریا در طرابلس هستند.