به گزارش افکارنیوز،

اعتصاب و تظاهرات بزرگ ضد سیاست‌های امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه به ویژه علیه اصلاح قانون کار در سراسر فرانسه برگزار شده است.

همه‌ اتحادیه‌ها و سندیکا‌های کاری و کارگری از کارمندان و کارگران بخش‌های دولتی و عمومی خواسته‌اند با شرکت در این اعتصاب، خشم فوران شده ماه‌های گذشته را نسبت به دولت فرانسه نشان دهند.

لایحه اصلاح قانون کار قرار است دوشنبه در مجلس ملی فرانسه به بحث گذاشته شود؛ بر اساس وعده‌ای که امانوئل مکرون به هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری داده بود قرار است حدود ۱۲۰ هزار شغل حذف و بخش‌های متعددی را به بخش خصوصی واگذار کند.

معترضان معتقدند این اصلاحات فقط در جهت خواسته‌های کارفرمایان و سرمایه داران است بنابراین کارگران و کارمندان معمولی نیز ضد سیاست‌های سرمایه داری دولت فرانسه تظاهرات کرده اند.

اتحادیه کارمندان در فرانسه از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارمندان بخش دولتی کشور خواسته است در تظاهرات امروز در بیشتر شهر‌های فرانسه شرکت کنند.

دولت فرانسه در صورت به تصویب رساندن این لایحه ۱۲۰ هزار شغل کارمندی را تا سال ۲۰۲۲ حذف خواهد کرد.