به گزارش افکارنیوز،

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل درباره تشدید تنش‌های تجاری در جهان و آثار سوء آن برای کشور‌های در حال توسعه هشدار داد.

آنتونیو گوترش در نشستی خبری در ژنو با اشاره به تنش‌های تجاری آمریکا و چین گفت در شرایط مواجهه با نارضایتی‌هایی مربوط به جهانی شدن، تنش‌های تجاری در یک سال اخیر به گونه‌ای شدت پیدا کرده است که رشد را در تجارت بین الملل تهدید می‌کند.

وی افزود این تنش‌های تجاری به شدت به روند احیای مشارکت‌های جهانی ضربه می‌زند که برای توسعه پایدار ضروری است. شایان توجه است وقتی تنش‌های تجاری افزایش می‌یابد هیچکس برنده نیست و همه بازنده هستند بویژه کشور‌های در حال توسعه.

گوترش گفت احساسات ضدجهانی شدن در میان کسانی که فکر می‌کنند از این جهانی شدن منتفع نشده اند به شدت افزایش یافته است. این وضع سبب تضعیف اعتماد بین مردم و تشکیلات سیاسی می‌شود و باعث می‌شود حمایت اجتماعی برای اتخاذ رویکرد‌های مبتنی بر همکاری بیشتر در بسیاری از کشور‌ها اعم از فقیر و غنی کاهش یابد.

دبیرکل سازمان ملل گفت: «بیاید با هم تلاش کنیم تا به این تعهد برای رسیدن به نظام تجارت بین المللی وفادار باشیم که مبتنی بر قانون، فضای باز​ و به دور از تبعیض و همراه با برابری باشد.»