به گزارش افکارنیوز،

در فهرست «محبوب‌ترین اسامی برای کودکان» در سال ۲۰۱۸ که (جمعه) بوسیله سازمان تأمین اجتماعی آمریکا منتشر شد، نام «دونالد» ۳۹ رتبه در مقایسه با سال ۲۰۱۷ سقوط کرد.

نام «دونالد» از رتبه ۴۸۷ فهرست «محبوب‌ترین اسامی برای کودکان» در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۵۲۶ در سال ۲۰۱۸ سقوط کرد. این پایین‌ترین رتبه‌ای است که نام «دونالد» در چند سال گذشته در آن قرار گرفته است. در کل ۵۳۳ کودک در سال ۲۰۱۸ «دونالد» نام گذاری شدند.

اسم دونالد در سال ۱۹۳۴ به قدری محبوب بود که رتبه ششم محبوب‌ترین اسامی برای کودکان را به خود اختصاص داد. در سال ۱۹۸۰ این نام به رتبه ۵۳ سقوط کرد و بیش از ۶۲۰۰ کودک که در آن سال متولد شده بودند، «دونالد» نام گذاری شدند. این در حالی است که از آن سال به بعد این نام به تدریج محبوبیت خود را از دست داد. اما در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ محبوبیت آن دوباره افزایش یافت و به رتبه‌های ۴۸۹ و ۴۸۷ رسید.

مشخص نیست که آیا کاسته شدن از محبوبیت نام دونالد در سال ۲۰۱۸ به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و اقدامات جنجال برانگیز او مرتبط است یا خیر. در کل در سال ۲۰۱۸، محبوبترین اسامی برای دختران در آمریکا «اما، الیویا، آوا، ایزابلا و سوفیا» و محبوبترین اسامی برای پسران هم «لیام، نوا، ویلیام، جیمز و الیور» بود.

فهرست محبوبترین اسامی برای کودکان هر ساله ۱۰۰۰ نام دختر و پسری را که بیش از همه در آن سال برای کودکان انتخاب شده است، رتبه بندی می‌کند.