به گزارش افکار، مجله "بارنز ريويو " (TBR) در گزارشي به بازتابهاي انتشار كتاب جديد "شلمو سند "، (Shlomo Sand) محقق يهودي و استاد تاريخ معاصر دانشگاه "تلآويو " در اسرائيل پرداخته است. از كتابهاي ديگر اين نويسنده ميتوان به كتاب مشهور "چه وقت و چگونه ملت يهود ساخته شد؟ " اشاره كرد. او در كتابهاي خود معمولاً عقايد صهيونيستها را به چالش ميكشد. كتاب جديد او كه به زبان عبري نوشته شده است با عنوان "داستان ساختگي قوم يهود " با فروش بيسابقه كتاب خود، اسرائيل را به لزره در آورد، اين كتاب در حال حاضر در كتابفروشيهاي مطرح آمريكا نيز در دسترس است.
در ابتدای گزارش مجله بارنز ربویو کتاب سند را در نشان دادن این قضیه بسیار قوی و بی‌مهابا دانسته و می‌نویسد: تقریبا هر چیزی که ما در مورد تاریخ یهود می‌دانیم ممکن است درست نباشد یا حداقل به‌طور قطع حقیقت آن چیزی نیست که بسیاری از افراد آن را به‌عنوان اصول دینی به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنند.
به‌خاطر نفع زیادی که کتاب سند عاید ناشرش کرد، او تصمیم گرفت که یک وب‌سایت ویژه این کتاب راه‌اندازی کند. در این وب‌سایت نقدها و گزارش‌های مربوط به مباحثکتاب و مصاحبه با نویسنده گنجانده شده است. این وب‌سایت در(Inventionofthejewishpeople. com) در دسترس است. در این سایت، ناشر بخش‌های جالب توجهی از کتاب را آورده که قسمت‌هایی از آن در زیر می‌آید:
کتاب تاریخی " تور دو فروس " افسانه‌ها و تابوهای موهوم تاریخ اسرائیل را در هم می‌کوبد و کتاب " داستان ساختگی قوم یهود " دلایل دیگری در مورد این قصه‌ها و تابوها ارئه می‌کند که باید خوانده شود و مدنظر قرار گیرد.
این گزارش سپس با پرسیدن این سوالات که آیا واقعا یک تبعید اجباری در قرن یکم توسط رومیان اعمال شده است؟ آیا می‌بایست ما، یهودیان را کسانی بدانیم که در طول دو هزارسال، هم یک گروه قومی متمایز بوده و هم یک ملت شناخته شده که نهایتا به سرزمین موعود خود برگشتند؟ می‌نویسد: شلمو استدلال می‌کند که بیشتر یهودیان در واقع از نسل نودینانی هستند که سرزمین مادری آن‌ها غیر از خاورمیانه و در اروپای شرقی بوده است. شکل‌دهی به قوم یهود با این گروه‌های متمایز، تنها می‌تواند تحت نفوذ تاریخ‌سازی قرار گرفته باشد که در واکنش به افزایش ناسیونالیسم در سراسر اروپا شکل گرفته است.
برخلاف گفته تاریخ‌نگاران قرن ۱۹ و روشنفکران قرن ۲۰ که خاخام‌ها را به‌عنوان معماران هویت یهودی معرفی کردند، کتاب " داستان ساختگی قوم یهود "، روایت تازه‌ای از شکل‌گیری اسرائیل افشا می‌کند و تحلیلی متهورانه از ناسیونالیسم آن‌ها را به ما می‌دهد. در این کتاب از تاریخ یهود به‌عنوان افسانه‌ای قدیمی یاد شده است.
اين گزارش در پايان كتاب سند را پايهگذار ايجاد تصوير جديد از اسرائيل دانسته و ميافزايد: مباحثات سند شلمو مقاصد تاريخنگاران و سياستمداران را مورد انتقاد قرار دهد و پي بردن به اهميت اصلي جنگهاي خاورميانه، اين انتقادات را تاييد ميكند. راهحلهاي ديپلماتيك بدون درك صحيح گذشته اسرائيل و با ديدگاههاي مخالفي كه امروزه وجود دارد به احتمال زياد همچنان بياثر خواهد ماند.