به گزارش افکارنیوز،

سفیر پاکستان در ژنو به نمایندگی از اعضای سازمان همکاری اسلامی روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ماه با ارسال نامه ای خطاب به خانم «میشل باشلت» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مراتب نگرانی عمیق دول عضو سازمان را از تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر  جولان اشغالی سوریه ابراز کرد.

 سازمان همکاری اسلامی در نامه مذکور با استناد به قطعنامه ۴۰/۲۱ (۲۰۱۹) شورای حقوق بشر اقدام آمریکا را به منزله مشروعیت بخشیدن به تداوم  اشغال این سرزمین ها، توسط رژیم صهیونیستی برشمرد.

در این نامه تاکید شده است که این اقدام آمریکا نقض صریح حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه بوده و بر خلاف منشور سازمان ملل متحد،  اصول حقوق بین الملل و قطعنامه های  مصوب شورای امنیت به ویژه قطعنامه های ۲۴۲ (۱۹۶۷) ،۳۳۸ (۱۹۷۳ )و ۴۹۷ (۱۹۸۱) است.

در این نامه همچنین تاکید شده است که این اعلام غیر قانونی آمریکا بر اساس اصول حقوق بین الملل و قطعنامه های مصوب سازمان ملل  هیچگونه تغییری در تبدیل وضعیت حقوقی بلندی های جولان بعنوان یک سرزمین  اشغالی ایجاد نخواهد کرد. از کلیه اعضای سازمان ملل نیز خواسته شده است تا  ضمن  احترام به قطعنامه های مربوطه مصوب سازمان ملل ، از به رسمیت شناختن هرگونه اقدامی که منطبق با این قطعنامه ها نباشد ، اجتناب کنند. 

 اعضای سازمان همکاری اسلامی تاکید کرده اند که  هرگونه اقدام و تصمیم یکجانبه ای در برسمیت شناختن حاکمیت این رژیم بر این سرزمین ها، مانع جدی در نیل به صلح و ثبات منطقه می باشد . در پایان از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده تا کلیه اقدامات ضروری را بر  اساس قطعنامه مصوب مارس ۲۰۱۹ شورای حقوق بشر در این خصوص به کار  گیرد.