به گزارش افکارنیوز،

عملیات پیشگیرانه نیروهای امنیتی عربستان در شهرک "تاروت" در استان شیعه نشین "قطیف" صورت گرفته است.

در این بیانیه آمده است که محل استقرار این تیم پس از رصد طرف‌های خاص شناسایی و محاصره شد و پس از سرپیچی اعضای این تیم از تسلیم و شلیک به سمت نیروهای امنیتی، تمامی اعضای هشت نفره تیم مذکور که به تازگی تشکیل شده بود، کشته شدند.

لازم به ذکر است که این اقدام در منطقه شیعه نشین قطیف صورت گرفته است که به دلیل به حاشیه رانده شدن از نظام عربستان شاکی هستند.

همچنین قطیف زادگاه شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته و معترض عربستانی است که پیشتر توسط مقامات عربستان به دروغ به همکاری با "تروریسم" متهم و به دنبال آن اعدام شد.