به گزارش افکارنیوز،

مدیر اجرایی شرکت هواپیماسازی ایرباس گفت: تشدید در تنش‌های تجاری به شرکت‌های هوافضا در سطح جهانی آسیب وارد می‌کند که شرکت بوئینگ آمریکا از جمله آنهاست.

گیوم فائوری، مدیر اجرایی شرکت ایرباس در این باره خاطرنشان کرد: ”ما عقیده داریم تنش‌های تجاری که ما شاهد هستیم، تنش‌های باخت-باخت هستند“.

فائوری در این خصوص گفت: ”این تنش‌ها و اوضاع تجاری به هیچ یک از بازیگران صنعت هوافضا کمک نمی‌کند“.

آمریکا و اتحادیه اروپا یکدیگر را تهدید کرده اند در اقدامی مقابله جویانه بر واردات هواپیما، تراکتور و مواد غذایی تعرفه‌هایی وضع خواهند کرد.

شرکت بوئینگ روز چهارشنبه از دولت آمریکا خواست به منظور جلوگیری از ضربه خوردن صنعت هواپیماسازی آمریکا، اقدامات تقابلی را در صنعت هواپیماسازی اروپا محدود کند.