به گزارش واحد مركزی خبر به نقل از شبكه تلویزیونی بی بی سی عربی این شهر را عبدالرحمان سوم از خلفای اموی در دوران حكومت خود بر اندلس تاسیس كرد.

این شهر یکی از بزرگترین شهرهای تاریخ به شمار می رود که از یکهزار سال پیش تا کنون زیر خاک مدفون شده است.

در گزارشی در این باره آمده است: مدینه الزهراء یک هزار سال پیش بزرگترین شهر در جهان بود. وی با توجه به مهارت خود در هنر و جنگ توانست بسیاری از هنرمندان و پیکرتراشان را جذب آنجا کند به گونه ای که سی سال مشغول ساختن مدینه الزهراء بودند.

رامون فرناندز باستان شناس می گوید: عبدالرحمان سوم خود را خلیفه خواند و به عنوان بخشی از برنامه سیاسی خود این شهر را پایه گذاری کرد.

در بخش دیگری از گزارش آمده است: این شهر بر روی یک تپه بنا شده است تا به دشت های سرسبز اطراف مشرف باشد و کاخ حاکم نیز در بالاترین نقطه شهر قرار داشت تا از آنجا همه مناطق شهر و اطراف آن را زیر نظر داشته باشد.

بخشی از آثار به جای مانده از این شهر در موزه ای كه در محل بنای این شهر قرار دارد به نمایش گذاشته شده است.