خبر نجات ۳۳ معدنچی گیر افتاده در اعماق زمین تیتر نخست اخبار جهان بود.

این زنان بخشی از نیروهای امدادی بوده اند که برای ۱۲۰۰ نفر از کسانی که که به دلیل زلزله مخرب فوریه آسیب دیده بودند، تولید شغل می کردند.

این پروژه توسط شرکتی اداره می شود که فعالیت های آن شامل پاکسازی آوار و بازسازی مناطق زلزله زده ای است که قدرت آن ۸.۸ ریشتر بود.

این پروژه در چهارم نوامبر به پایان رسید و حدود هشت هزار نفر بیکار شدند.

معترضان می خواهند این پروژه ادامه داشته باشد و مشمول بودجه سال ۲۰۱۱ میلادی هم بشود که در حال حاضر در کنگره این کشور مورد بحثو بررسی است.

این گروه ۳۳ نفره ۵۰۰ متر داخل معدن رفته اند و در عین حال نزدیک به ۱۰۰ نفر از معترضان جلوی ورودی معدن تجمع کرده اند.

بریژیت لارا سخنگوی این معترضان به رسانه های شیلی گفت: " دولت ما را مجبور کرد که از زور استفاده کنیم. "

این معدن در شهر لوتا مرکزی توریستی برای سالهای متمادی بوده است.

مقامات گردشگری به خبرگزاری اسپانیا گفتند که " زنان معترض اعتراض را با صلح به پابان برسانند، " تا آسیبی به این سایت تاریخی نرسد.

۳۳ معدنچی كه در پنجم اوت در شمال شیلی مدفون شده بودند، پس از دو ماه در حالی نجات پیدا كردند كه به صورت زنده برنامه نجات آنها از تلویزیون ها پخش می شد.