دو قطعه بريده شده را درون يک ليوان آب بيندازيد.

روی لیوان را با درپوشی بپوشانید و در دمای طبیعی اطاق در طول شب نگهدارید.

صبح زود پیش از صرف صبحانه دو قطعه بامیه را از لیوان خارج کرده و آب درون لیوان را نوش جان کنید.

این کار را به صورت روزانه انجام دهید.

پس از دو هفته شاهد کاهش چشمگير و ملموس قند خونتان خواهيد بود.