به گزارش افکارنیوز،

شمار تلفات یورش اعضای شورای نظامی سودان به معترضین و تحصن کنندگان در این کشور به ۱۱۸ کشته افزایش یافت.

اخبار بین الملل- در همین حال اپوزیسیون سودان اعلام کرده است که با وجود کشتاری که شورای نظامی به راه انداخته است، خواسته های مخالفان همچنان وجود دارد و اپوزیسیون خواهان انتقال قدرت به دولت مدنی است.

مخالفان اعلام کرده اند در صورتی که شورای نظامی به شروط آنها پاسخی ندهد، اوایل هفته در کشور نافرمانی مدنی صورت گیرد.

مخالفان سودان تحصن خود را از روز ۶ آوریل گذشته در مقابل مقر ارتش این کشور در خارطوم آغاز کرده اند.