به گزارش افکارنیوز،

صلیب سرخ جهانی نسبت به اوضاع انسانی یمن هشدار داد.

اخبار بین الملل- بنا بر اعلام صلیب سرخ جهانی، شرایط دشوار انسانی در یمن باعث شده است کودکان در معرض سوء تغذیه شدید قرار بگیرند.

به موجب اعلام صلیب سرخ جهانی، طی ۳ سال اخیر شمار کودکانی که دچار سوء تغذیه حاد شده اند به میزان ۹۰ درصد افزایش یافته است.