به گزارش افکارنیوز،

منابع لبنانی از جدیدترین مورد نقض حریم هوایی این کشور از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر دادند.

اخبار بین الملل- بر اساس این گزارش؛ جنگنده های اسرائیلی اقدام به حملات ایذایی بر فراز مناطقی از لبنان کردند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز مناطق النبطیه و اقلیم تفاح تا مرجعیون و بنت جبیل و صور به پرواز درآمده اند.