به گزارش افکارنیوز،

مجمع اتحادیه‌های صنفی سودان، شورای نظامی انتقالی را به تعطیل کردن بیمارستان‌ها در این کشور متهم کرد و آن را مسئول مرگ هر یک از بیماران و مجروحان دانست.

کمیته داروخانه‌های سودان پیش از این اعلام کرده بود نیرو‌های واکنش سریع، مخازن صندوق ملی تجهیزات پزشکی را به کنترل خود درآوردند. مجمع اتحادیه‌های صنفی سودان درباره وقوع فاجعه بهداشتی در این کشور هشدار داد.