به گزارش افکارنیوز،

«حسن العویوی» اسیر فلسطینی در بند زندانهای رژیم صهیونیستی اعتصاب غذای ۶۹ روزه خود را متوقف کرد.

اخبار بین الملل- مسئولان زندانهای رژیم صهیونیستی در نهایت در برابر خواسته های این اسیر فلسطینی تسلیم شدند.

این اسیر فلسطینی در اعتراض به بازداشت اداری خود توسط نظامیان رژیم صهیونیستی از ۶۹ روز قبل دست به اعتصاب غذا زد.

بر این اساس قرار شد تا قبل از پایان سال جاری میلادی این اسیر فلسطینی آزاد شود.