به گزارش افکارنیوز،

 «عبدالکریم الزبیدی» وزیر دفاع تونس تاکید کرد که اوضاع امنیتی در این کشور باثبات است.

اخبار بین الملل- وی در ادامه افزود: تونس در حال حاضر شاهد بهترین شرایط امنیتی خود طی سالهای اخیر است.

الزبیدی تصریح کرد: اوضاع امنیتی تونس هر سال بهتر می شود. تمام کشورهای منطقه و نه فقط لیبی با اوضاع متشنجی رو به رو هستند.

وی تاکید کرد: لیبی شاهد مداخلات بیگانگانی است که منافع مختلفی در این کشور دارند. با وجود دستاوردهای مختلف امنیتی و نظامی اما تونس به صورت نهایی هنوز نتوانسته آفت تروریسم را از بین ببرد.