به گزارش افکارنیوز،

کارکنان بخش اورژانس بیمارستان‌های فرانسه امروز به دعوت چهار اتحادیه در برابر وزارت بهداشت این کشور تجمع کردند.

کارکنان بخش اورژانس به شرایط کار در بیمارستان اعتراض دارند. این افراد به سختی کار خود اعتراض دارند و افزایش شمار کارکنان را خواستارند.

در پاریس، مارسی و بوردو ۹۵ واحد اورژانس برای دستیابی به خواسته‌های خود تلاش می‌کنند. در بیمارستان نانسی همه کارکنان بخش اورژانس مشغول کار هستند، اما اتیکت‌هایی بر روی لباس هایشان دارند که بر روی آن نوشته اند در اعتصاب هستند.

یکی از این افراد می‌گوید در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ فعالیت‌های بخش اورژانس ۱۰ درصد افزایش یافته است و در مقابل شمار کارکنان و مزایای ما افزایش نیافته است.

در لا روشل هم کارکنان اورژانس امیدوارند صدایشان شنیده شود.

مردی می‌گوید شرایط بسیار دشوار، کار ما را غیرقابل تحمل کرده است. رنج ما به دلیل آنکه ما مسئول سلامت افرادی هستیم که به ما نیاز دارند تشدید می‌شود.

یکی از کارکنان اورژانس بیمارستان پاستور نیس می‌گوید برای بهبود شرایط کار کارکنان بیشتری در این بخش مورد نیاز است. هم‌زمان باید این کارکنان را متعهد و کار را برای آنان جذاب کرد. جذاب شدن کار نیز از طریق دستمزدهاست.

طی ده سال بخش اورژانس بیمارستان‌های فرانسه پذیرای ده میلیون بیمار بود، اما این رقم حالا به بیست میلیون بیمار در سال رسیده است.