به گزارش افکارنیوز،

وزارت خزانه داری آمریکا در قالب تحریم‌های جدید, ۱۶ شخص و نهاد سوری را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.