به گزارش افکار به نقل از واحد مرکزی خبر در گزارشی که روز گذشته با عنوان " خشونت جنسی و خانوادگی " در کنفرانس سالانه جمعیت زنان و زایمان ایتالیا در میلان منتشر شد، از افزایش آمار تجاوز روزانه به زنان در این شهر ابراز نگرانی شده است. در این گزارش آمده است، مرکز حمایت از قربانیان تجاوز جنسی ایتالیا، اعلام کرد تنها در ده ماهه اول سال دو هزار و ده، ‌ سیصد و چهارده زن در میلان به سبب آنکه قربانی تجاوز جنسی قرار گرفته بودند به این مرکز مراجعه کردند. این گزارش با بیان اینکه، روند خشونت های جنسی در میلان رو به رشد است، آمده است، نیمی از زنان که در میلان قربانی تجاوز جنسی شده اند از اتباع بیگانه هستند و بیست و سه درصد از افرادی که به زنان تجاوز کرده اند از اتباع ایتالیا به شمار می آیند. به گزارش خبرگزاری آکی، این گزارش بیشترین آمار تجاوز جنسی به زنان را در میان زنان مطلقه و افرادی می داند که به نوعی از همسرانشان جدا شده اند به گونه ای که چهل و پنج درصد قربانیان تجاوز را این دسته از زنان تشکیل می دهند. این گزارش تصریح می کند، هشتاد درصد از زنانی که در ایتالیا برای خودکشی اقدام می کنند قربانیان تجاوز جنسی هستند.