به گزارش افکارنیوز،

در نخستین رای‌گیری نامزد‌های رهبری حزب محافظه کار و نیز مقام نخست‌وزیری انگلیس، بوریس جانسون، وزیر خارجه مستعفی ترزا می در صدر قرار گرفت.

در نخستین دور از رای گیری درباره نامزد‌های رهبری حزب محافظه کار و جانشینی ترزا می، نمایندگان این حزب در مجلس عوام انگلیس امروز پنجشنبه ۱۱۴ رای به بوریس جانسون دادند و پس از او، جرمی هانت، وزیر خارجه کنونی با ۴۳ رای قرار گرفت.

در پی این رای گیری، بوریس جانسون توانست با آرایی بیش از ۱۰۵ رای، یکی از دو نامزد نهایی رهبری حزب محافظه کار شود که قرار است در دو هفته آینده با انتخاب اعضای این حزب در سراسر کشور به رهبری حزب حاکم محافظه کار و مقام نخست وزیری انگلیس برسد.

در رای گیری امروز نمایندگان حزب محافظه کار، سه نفر از نامزد‌های رهبری حزب محافظه کار از جمله رهبر پیشین مجلس عوام، به علت دست نیافتن به دستکم ۱۷ رای از فهرست خارج شدند.