به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس ، آلودگی هوای ناشی از فعالیت کارخانهها و انتشار سرب در فضا و آلودگی زیست محیطی در منطقه صنعتی گوانگ دونگ چین باعث مسمومیت ۱۶۰ کودک شد.

به گزارش شینهوا، مسئولان بهداشتی چین دریافتند که سطح سرب در خون تعدادی از کودکان شهر دونگ تانگ به علت استنشاق هوای آلوده به سرب و خوردن غذای آلوده به سرب بالا است.

این در حالی است که سطح معمول سرب در بدن ساکنان دونگانگ نیز بالاتر از سطح طبیعی است زیرا این شهر در کمربند سرب و سنگ خام قرار دارد که باعثافزایش سرب درخاک می‌شود.

مسئولان بهداشت چین ماه گذشته از خون ۵۳۱ نفر از ساکنان دونگ تانگ نمونه‌برداری کردند.

مسمومیت به علت سرب در چین شایع است.