به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا، این گروه وابسته به القاعده درخواستش را روز شنبه از طریق یكی از مقامهای مالی نزدیك به میانجی گران اعلام كرد.

گروه یاد شده که خودش را ' جنبش برای وحدت و جهاد در غرب آفریقا ' معرفی می کند، مبلغ یاد شده را در ازای آزادی یک زن و مرد اسپانیایی و یک زن ایتالیایی درخواست کرده است.

ربایندگان این سه اروپایی را در تیندوف واقع در غرب الجزایر از یک اردوگاه پناهندگان که توسط جبهه پولیساریو برپا شده است، ربودند.

جبهه پولیساریو که برای کسب استقلال صحرای غربی از مغرب(مراکش) مبارزه می کند، پیشتر گروه وابسته به القاعده در مغرب عربی را مسوول این آدم ربایی معرفی کرده بود.

در ۲۱ آذر(۱۲ دسامبر) ربایندگان عضو جنبش وحدت و جهاد در غرب آفریقا یک فیلم ویدویی را به نمایش گذاشتند که در آن مردان مسلح را درکنار دو زن، یکی اسپانیایی و یکی ایتالیایی، و یک مرد اسپانیایی نشان می داد. به گفته کارشناسان، این گروه رباینده توسط عواملی در مالی و موریتانی هدایت و رهبری می شوند.