کارمند دانشگاهی در نیویورک به اتهام جمع آوری تصاویر مستهجن از بچه های کم سن و سال بازداشت و رسما متهم شد. کارآگاهان پلیس توانستند با قرار ساختگی دیوید واتسون ۶۲ ساله را در یک متل در حومه نیویورک بدام اندازند. ژانت دیفیور دادستان منطقه وسچستر در اظهاراتی عنوان کرد با جستجوی خانه و اتومبیل مظنون تصاویر زیادی از کودکان کم سن وسال در حالات زشت بدست آمد.

دانشگاه پیس در بیانیه ای اعلام کرد حکم اخراج دیوید واتسون با کارگزینی داده شده است و منتظر انجام مراحل قانونی در این رابطه است. بر اساس این اعلامیه دیوید مدیر امور فرهنگی دانشگاه بوده که بمدت ۸ سال در این دانشگاه مشغول کار بوده است. وی همچنین مسوول برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری از طرف دانشگاه بوده است. جان پاپالاردو وکیل مظنون گفته موکلش قراری رسمی را برای نشان دادن برخی تصاویر هنری تنظیم کرده بود که بعد از رفتن سر قرار متوجه می شود آنها پلیس هستند. به گفته وکیل تصاویر در حدی نبوده که آنها را مستهجن و غیر قانونی نامید و مظنون به گفته وکیلش تا کنون با کاربر کم سن و سال در اینترنت چت نکرده است اما پلیس می گوید مظنون با آرشیو مقادیر زیادی از تصاویر مستهجن بچه های کم سن و سال مجرم بوده و باید محاکمه گردد.

دادگاه در منطقه وسچستر با برگزاری جلسه ای کوتاه تفهیم اتهام نموده و با قرار ۵ هزار دلاری به قید ضمانت مظنون را آزاد کرده است.

کارآگاه پرونده با ایجاد ارتباط در محیط چت با دیوید واتسون به وی پیشنهاد مبادله تصاویر کودکان را داد و با هم قراری صوری در متل المزفورد گذاشتند. هنگام قرار گذاشتن با کارآگاه واتسون اظهار علاقه کرده که دوست دارد تصاویر بچه های کم سن و سال را داشته باشد.