به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، مریم رجوی سرکرده منافقین برای جلوگیری از اخراج و انتقال اعضا به کمپ لیبرتی که موجب فروپاشی فرقهاش میشود، ضمن التماس به وزیر امور خارجه آمریکا، چادرنشینی در مرز اردن را پیشنهاد داد.براساس این خبر با توجه به قطعی شدن اخراج منافقین از پادگان اشرف و انتقال آنها به کمپ لیبرتی و با در نظر گرفتن شرایط پذیرش پناهندگی که به صورت انفرادی است، هر یک از افراد میتوانند برای خود تصمیمگیری کنند که این موضوع سبب فروپاشی تشکیلات منافقین در عراق میشود.همچنین پیش از این دولت عراق مطابق با قوانین پناهندگی، در اخراج گروه اول از اعضای منافقین، اجازه انتقال لوازم اضافی که اغلب آنها تجهیزات جاسوسی و نظامی بود را به منافقین نداد.

از همین رو سرکرده منافقین قصد دارد برای جلوگیری از فروپاشی فرقهاش مکان دیگری غیر از کمپ لیبرتی پیدا کند تا امکان انتقال اعضا به صورت متمرکز و همچنین جابهجایی لوازم و ادوات نیز فراهم شود.التماسهای سرکرده منافقین برای جلوگیری از انتقال به لیبرتی باعث شده که چادرنشینی در مرز اردن را برای اسکان موقت و با هزینه این گروهک پیشنهاد دهد.لازم به ذکر است در بیانیه سرکرده منافقین آمده که این گروه حاضر است به نزدیکی مرز اردن رفته و با تسطیح زمین و نصب چادر در این منطقه -که زمان آغاز حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ اردوگاه پناهجویان بوده است- به صورت موقت مستقر شود.