به گزارش افکار،یک شهروند انگلیسی پس از دیدن تصویر خود در سرویس گوگل استریتویو تصمیم به کاهش وزن و گرفتن رژیم گرفت که نهایتا موفق به کاهش ۴۶ کیلوگرم از وزن خود شد.


" باب میوزه " هنگامی که تقریبا یک سال پیش تصویر خود را در سرویس گوگل استریت‌ویو و در کنار خیابان دید، ۱۳۵ کیلوگرم وزن داشت و بنا بر اعلام خودش بسیار از دیدن تصویر خود در این سرویس شرمنده شده بوده است.این شرمندگی او را که بر این داشت که تصمیم به گرفتن رژیم غذایی بگیرد و بنا بر اعلام خودش این تصویر سرانجام زندگی او را تغییر داد.

وی در این خصوص می‌گوید: من بسیار شرمنده شدم وقتی تصویر خودم را دیدم. من بسیار گنده بودم و شکم من بسیار برآمده بود و من غول‌پیکر دیده می‌شدم. من تا آن زمان بسیار در خصوص کاهش وزن فکر کرده بودم اما با دیدن آن تصویر فهمیدم که باید اقدامی در این خصوص انجام دهم.


وی افزوده است: من در شرایط بدی به سر می‌بردم که باعثشده بود تا من به سختی راه بروم و حتی حرف بزنم. فشار خون من به آسمان رسیده بود و من از افزایش وزن رنج می‌بردم.این شهروند ۵۶ ساله انگلیسی پس از تصمیم به کاهش وزن و گرفتن رژیم و انجام آن، یک سوم وزن خود را کاهش داد تا اکنون به وزن ایده‌آل خود یعنی ۸۹ کیلوگرم برسد.