به گزارش فارس به نقل از منابع محلی، توصیه اخیر "کمیته دولتی امور دینی" جمهوری آذربایجان به دینداران، نارضایتی مجدد بین دینداران و حکومت آذربایجان را میتواند بیش از پیش عمیقتر کند. بر اساس توصیه کمیته مزبور، نمازهای جمعه خوانده شده در مساجد، باید روز شنبه خوانده شود.

علت این توصیه اینگونه توجیه می‌شود که چون روز جمعه، روز کاری در آذربایجان می‌باشد، برگزاری نماز جمعه در آهنگ کارها مانع ایجاد می‌کند.

کمیته دولتی برای تحقق این توصیه، دست به اقدامات عملی نیز زده است. بدینگونه که هفته پیش به " مسجد مشهدی داداش " یادداشت ویژه فرستاده است.

این یادداشت ویژه در خصوص خودداری از برپایی نماز جمعه در خارج از مسجد می‌باشد.

به گفته حاج شاهین حسنلی، امام جماعت این مسجد، هر هفته ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر در نماز جمعه مسجد مشهدی داداش شرکت می‌کنند.

گوندوز اسماعیل اف مدیر شعبه نهادهای دینی کمیته دولتی امور دینی آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری آپای این کشور می‌گوید، نمازگزاران باید نماز را در داخل مسجد بجا بیاورند.

این توصیه به هیچ وجه با واقعیات تطابق ندارد. دست کم، نام جمعه روی این نماز است. توصیه به برپایی آن در روز شنبه یا از بی سوادی توصیه کنندگان آن خبر می‌دهد و یا اقدامی است در جهت تعمیق بحران ایجاد شده در زمینه مسائل دینی در جامعه، چرا که در این اواخر بازداشت دینداران، تخریب مساجد و ممنوعیت ایجاد شده برای حجاب، باعثعصبانیت دینداران شده است.

اجبار دینداران به برپایی نماز جمعه در روز شنبه به معنای این است که حکومت آذربایجان در صدد رویارویی با دینداران است، چرا که راه دیگری برای دینداران باقی نمی‌ماند.

بیش از ۹۰ درصد جمعیت جمهوری آذربایجان را مسلمانان تشکیل میدهند اما مدتی است که دولت باکو با نزدیکی بیشتر به صهیونیستها، اسلام ستیزی در این کشور را در پیش گرفته و تلاش دارد با از بین بردن مساجد و بازداشت دینداران این کشور، به مقابله با اسلام برخیزد که این موضوع واکنش تند مسلمانان را در پی داشته است.