به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از رویترز نوشت: "شیر محمد کریمی" رئیس ارتش افغانستان گفت که به آتش کشیده شدن قرآن در یکی از پایگاهها ناتو در افغانستان باعث تقویت طالبان شده و هشدار داد که تکرار این موضوع عواقب فاجعه آمیزی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: متاسفانه آن چیزی که در بگرام روی داد و نباید هم روی می‌داد بسیار ناپسند بود. شخصا این رویداد مرا ناراحت کرد. خطایی بود که تعدادی مرتکب آن شدند اما بی تفاوتی از سوی همه بود.

رئیس ارتش افغانستان گفت: دلیل این رویداد آن است که دوستانی که اینجا برای کمک به ما آمدند از راهی که از آنها خواستیم به ما کمک نمی‌کنند.

وی گفت: اگر خدای نکرده این حادثه تکرار شود، دفعه بعد مشکلات زیادتری به وجود خواهد آمد و نباید دستاوردهای ده سال گذشته را با خطر مواجه کنیم.