به گزارش افکارنیوز،

این تصویر و طرح درباره یک مرد مهاجر و کودک خردسالش است که در آب های بخشی از مرز آمریکا با مکزیک است که این دو مهاجر غرق شده اند.

حقوق بشر

اخبار بین الملل- این روزها آمریکا جهنمی برای مهاجران شده و سیاست های غیر انسانی ترامپ نشان از مرگ حقوق بشر دارد. سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای دروغین حقوق بشر در مقابل این فاجعه انسانی سکوت کرده اند تا نشان دهند درباره سیاست های ضد انسانی ترامپ سکوتی مرگبار کرده اند و با سیاست های جدید رئیس جمهور آمریکا مهاجران بسیاری هر روز جان می دهند.