به گزارش افکارنیوز،

نظرسنجی مشترک اکونومیست و موسسه یوگاو حاکی است نامزدهای حزب دموکرات 47 درصد حمایت افکار عمومی را در اختیار دارند و این رقم برای جمهوریخواهان به 38 درصد رسیده است.

اخبار بین الملل- بر اساس این گزارش، در نظرسنجی هفته گذشته نیز دموکراتها 9 درصد نسبت به جمهوریخواهان پیشتاز بودند. دموکراتها در انتخابات 2020 میلادی به دنبال حفظ کنترل مجلس نمایندگان هستند و قصد دارند تعداد کرسی های خود در مجلس سنا را نیز افزایش دهند.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که میزان حمایت زنان از نامزدهای دموکرات در انتخابات کنگره آمریکا به 52 درصد و حمایت زنان از نامزدهای جمهوریخواه به 36 درصد رسیده است.

میزان حمایت مستقل ها از نامزدهای دموکرات انتخابات کنگره آمریکا با 5 درصد کاهش به 32 درصد رسیده و این رقم برای نامزدهای جمهوریخواه نیز با یک درصد افت به 31 درصد رسیده است.