به گزارش فارس، بازتاب به نقل از خبرگزاری ها، ریک سنتوروم یکی از نامزدهای جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری ۲۰۱۲ آمریکا، موضوع بازگشت به حکومت دستورات الهی را مطرح کرده است. از نظر او رابطهی جنسی آزاد، همجنسگرایی، پیش گیری از بارداری و آزمایش حاملگی ناقض قانون الهی است و رابطهی جنسی باید به تولید مثل محدود شود. او معتقد است به جای نظریه تکامل داروین، باید برهان اتقان صنع را به دانش آموزان درس داد (و چون در مدارس چنین نمی کنند، او فرزندانش را در خانه آموزش داد).

اینها فقط باورهای شخصی آقای سنتوروم نیست. او می خواهد این باورها را به عنوان قانون در کشور به اجرا در بیاورد و بخشی از جمهوریخواهان نیز در تعدادی از ایالات(میسوری، کلرادو، مینه سوتا و آیوا) او را به عنوان نامزد برتر خود انتخاب کرده‌اند. او می گوید " خدا به ما قوانینی عطا کرده و ما باید آنها را اطاعت کنیم. " او در باب این سخن جان اف کندی که گفته بود ریاست جمهوری وی تحت تاثیر ایمانش(مسیحیت کاتولیک) نخواهد بود و دین و دولت باید به طور مطلق از هم تفکیک شوند می گوید " این دیدگاه به ما آسیب‌های بزرگی زده است. " او جامعه‌ی امریکا را تحت نفوذ شیطان می بیند.

مبشران حکومت دینی در دمکراسی و مخالفانش‌

پیوریتن‌های ایالت ماساچوستز(مسیحیان اصیل) بر این باور بودند که دولت باید قوانین الهی را به اجرا بگذارد. اما در برابر آنها مردانی مثل راجر ویلیامز(موسس ایالت رود آیلند) هم بودند که معتقد بودند " عبادت اجباری در شامه‌ی الهی بدبوست. " او بر این باور بود که " انسان‌ها که همه غیر کامل هستند در اجرای احکام الهی خطا می کنند. " او می دید که بی دینان در شمال شرق امریکا(نیو انگلند) دارند هزینه‌ی این خطا را با رفتن بر سر چوبه‌ی دار می پردازند.

حق منوط به تکلیف

وقتی سنتوروم اوباما را به " عدم پیروی از الهیات برخاسته از انجیل " متهم می کند یا در کتابش تحت عنوان " یک خانواده می خواهد " از آزادی به عنوان " ارتقای چشمان به سوی آسمان " تعبیر می کند، به روشنی می خواهد تفکیک دین و دولت را به هم بریزد. او می گوید " خدا به ما حقوقی داده است و در عین حال قوانینی داده است که بر اساس آنها این حقوق را استیفا کنیم. " یا " قوانین نمی توانند خنثی باشند. فقط اخلاقی و غیر اخلاقی دارند. "

مواضع ضد ایرانی

البته نکته عجیب اینجاست که سنتروم یکی از سناتورهای تندرو با مواضع ضدایرانی است که در مقاطع مختلف از تحریم و فشار بر ایران حمایت کرده و حتی به پشتیبانی از گروه های ضد جمهوری اسلامی نظیر مجاهدین خلق نیز پرداخته است.