به گزارش افکارنیوز،

 عمران‌خان نخست وزیر پاکستان با سخنرانی در مؤسسه مطالعاتی صلح در آمریکا اظهار داشت: بعد از دیدار با ترامپ تصمیم گرفتم با طالبان افغانستان دیدار و مذاکره کنم.

اخبار بین الملل- وی در ادامه این سخنرانی افزود خواهان روابط دوجانبه با آمریکا بر اساس احترام متقابل و اعتماد سازی هستیم.

خان گفت: ما خواستار روابطی نیستیم که مانند گذشته فقط بر پایه دریافت کمک مالی استوار باشد.

عمران‌خان بعد از دیدار با ترامپ اطمینان داد که کشورش از هیچ کمکی برای پایان جنگ در افغانستان که از 18 سال گذشته ادامه دارد کوتاهی نخواهد کرد.

وی افزود: با تمام امکانات برای پیشبرد اهداف مذاکرات صلح افغانستان همکاری می‌کنیم.

خان گفت: کمک به امنیت افغانستان وظیفه تمام کشورهای جهان است.

وی افزود: پاکستان متعهد به همکاری برای صلح افغانستان است.