به گزارش ايسنا، به نقل از سايت اينترنتي النشرة نوشت: مقتدي صدر، رهبر جريان صدر عراق امروز (چهارشنبه) طي اظهاراتي از طرفدارانش خواست كه روز ۱۹ ماه مارس به منظور درخواست براي تحقق حقوق كلي خود به دور از هرگونه گرايشهاي حزبي و طايفهاي تظاهرات برگزار كنند.

وی همچنین افزود: من از این تظاهرات حمایت می‌کنم و از مردم مظلوم عراق که از گذشته تاکنون به خاطر اشغالگری‌ها و فساد رنج برده‌اند می‌خواهم که برای مطالبه کردن حقوق خود تظاهراتی منطقی و مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

مقتدی صدر همچنین در خطاب به طرفدارانش عنوان داشت: عاملان فساد را به حال خود رها نکنید و به مسئولیت‌های خود عمل کنید من دوست ندارم که این تظاهرات، ‌ تظاهرات جریان صدر یا تظاهرات گروه‌های شیعه و تظاهرات حزبی باشد بلکه می‌خواهم این تظاهرات، تظاهرات ملی محض باشد که در آن همه گروه‌های کشور حاضرند.