به گزارش افکارنیوز،

اداره بهداشت استان ذی‌قار عراق در بخشنامه‌ای به ادارات بهداشت این استان اعلام کرده است گزارش‌ها نشان می‌دهد اعضای گروه تروریستی داعشمی‌خواهند با پوشیدن لباس‌های پزشکان و توزیع واکسیناسیون در شهر‌های جنوبی و مرکزی عراق اقدام تروریستی انجام دهند.

اخبار بین الملل_ در این بخشنامه آمده است تأثیر این واکسن پس از ده روز آشکار و باعث آسیب‌های شدید به بدن می‌شود و در نهایت به مرگ می‌انجامد.

اگرچه داعش به همت نیروهای مردمی و ارتش عراق در این کشور از بین رفته است، هسته‌ای پنهان این گروه تروریستی هر از گاهی در پی انجام اقدامات تروریستی در این کشور هستند که بیشتر این نقشه‌های داعشی‌ها از سوی نیروهای امنیتی خنثی می‌شود.