به گزارش افکارنیوز،

احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب جنایت‌های رژیم اشغالگر اسرائیل را که هر روز در نقض حقوق بشر پا را از گلیم خود فراتر می‌گذارد، محکوم کرد.

اخبار بین الملل_ احمد ابوالغیط در سخنانی در سومین کنفرانس منطقه‌ای عربی درباره حمایت و تحکیم حقوق بشر گفت: اشغالگری و درگیری‌های مسلحانه بر حقوق بشر به ویژه زنان وکودکان تاثیر گذاشته است یعنی همان چیزی که «هیفاء ابوغزاله» معاون دبیرکل اتحادیه عرب در امور اجتماعی گفت، که ما اکنون در سرزمین‌های اشغالی فلسطین در برابر دو رژیم جداگانه قرار داریم، نخست شهرک نشینان یهود و دوم فلسطینیان ساکن این سرزمین.

او با طرح این پرسش که اگر این نژاد پرستی (رژیم آپارتاید) نیست، پس رژیم نژادپرست کجاست؟ این در واقع جنایت روز است که متاسفانه چه کسی می‌خواهد آنرا توجیه و از آن دفاع کند و برای آن پوشش سیاسی فراهم کند.

دبیر کل اتحادیه عرب افزود: کودکان فلسطینی همچنان بزرگترین قربانی جنایت اشغالگران هستند و کافی است بدانیم حدود ۲۰ درصد از قربانیان و مجروحان راهپیمایی بازگشت به سرزمین مادری خود، کودکان فلسطینی هستند.

او با تاکید بر اهمیت این نشست گفت: با توجه به شرایطی که منطقه ما سپری می‌کند این موضوع چالش بزرگی در برابر گفتمان حقوق بشر محسوب می‌شود بخصوص اینکه نخستین رکن حقوق بشر به زندگی اشخاص و حق زندگی انسان‌ها مربوط می‌شود که باید از آن محافظت کرد و از ترس و تهدید‌ها در امان باشد.

گفتنی است، رژیم صهیونیستی در جدیدترین نقض حقوق بشر در حق فلسطینیان صد باب آپارتمان مسکونی را در منطقه «صور باهر» واقع در قدس اشغالی تخریب کرد.