به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، لبید عباوی گفت : "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست سران عرب در بغداد حاضر خواهد شد.

وی افزود: دبیرکل سازمان ملل متحد به ما اعلام کرده است که در نشست سران عرب شرکت خواهد کرد و این موضوع را به طور مستقیم بیان کرده است.

شایان ذکر است که نشست سران عرب در حالی قرار است در ۲۹ مارس آینده برگزار شود، اما برخی کشورها از جمله عربستان سعودی تلاش می کنند در برابر تلاشهای بغداد مانع تراشی کنند، سعودیها با ارسال نامه های مداخله جویانه در امور عراق، شرکت خود در این نشست را مشروط کرده اند، اما مقامات عراقی با رد این شروط، غیبت احتمالی مقامات عربستان را کم اهمیت خوانده اند.