به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل با اشاره به حمایتهای گسترده قطر از مخالفان سوری آورده است : نکته عجیبی که در زمینه تحولات سوریه به چشم می خورد این است که گروههای تروریستی بر خود نام خلفای راشدین و برخی شخصتیهای صدر اسلام گذاشته اند.

این پایگاه می افزاید: این گروههای جنایتکار مشغول قتل و عام مردم سوریه، ویرانی زیر ساختها و منابع این کشور هستند و تحت حمایت مالی و تسلیحاتی قطر، عربستان، فرانسه، آمریکا و اسرائیل هستند.

پایگاه مذکور نوشت: شگفت آور اینکه شیوخ فتنه در راستای حمایت از گروههای تروریستی و جنایتکارانه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند و خواهان حمایت تسلیحاتی آنها هستند.

این پایگاه بیان کرد: تروریستها و حامیان مالی و تسلیحاتی نام خلفا و صحابه را لکه دار کرده اند. این تروریستها دم از اسلام و دین می زنند.

پایگاه ذکر کرد: جالب این است که یک گروه تروریستی نام شیخ حمد را بر خود گذاشته است که مشخص نیست کدام حمد است اما اعتراضی به این موضوع نیست، زیرا هر دو حمد علیه سوریه توطئه می کنند.

این پایگاه افزوده است: هر دو حمد از تروریستها حمایت می کنند و این نامگذاری زیبنده آنهاست، زیرا حمایت مالی گسترده ای از این موضوع به عمل می آورند.

پایگاه مذکور در پایان می نویسد: آیا این عجیب نیست که امت اسلامی در قبال جنایات دو حمد که به نام امت سخن می گویند؟ سکوت اختیار کرده است .