سرانجام 'اوسین بولت' سریعترین دونده و سلطان دو سرعت جهان یك رقیب پیدا كرد و او كسی نیست جز 'هری' نوه ملكه انگلیس.

به گزارش ایرنا به نقل از دیلی میل، این شاهزاده انگلیسی که برای شرکت در یک مراسم به جاماییکا سفر کرده بود، در مسابقه ای با رکورددار دو ۱۰۰ متر جهان شرکت کرد.

هری استارت خوبی داشت و توانست بولت را پشت سر بگذارد و زودتر از قهرمان جاماییکایی از خط پایان عبور کند.

بولت ۲۵ ساله که انتظار این شکست را نداشت، بلافاصله درخواست تجدید مسابقه را کرد؛ ولی پذیرفته نشد.

دونده جاماییکایی به خبرنگاران گفت: او تقلب کرد. من گفتم در المپیک لندن باز هم با هم مسابقه می دهیم؛ ولی هری گفت: من گرفتارم!

بولت از خصوصیات رفتاری هری تمجید كرد، ولی گفت: او هنوز راهی طولانی در پیش دارد. من هنوز هم سریعترین مرد جهان هستم.