جنبش «Peace Now » خبر داد که وزارت دفاع رژیم صهیونیستی با ساخت 2 هزار و 300 واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی موافقت کرده و ساخت این واحدها در نزدیکی دیوار حائلی صورت می‌گیرد که کرانه باختری را از قدس جدا می‌کند.

اخبار بین الملل_ جنبش Peace Now که تحرکات شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را زیر نظر دارد اعلام کرد که تصمیم ساخت واحدهای جدید طی 2 روز گذشته اتخاذ شده که شامل 194 واحد مسکونی در شهرک «گنی مودیعین» می‌شود و ساخت این واحدها در نزدیکی دیوار حائل میان قدس و کرانه‌باختری صورت خواهد گرفت.

بر اساس گزارش این جنبش،‌ رژیم صهیونیستی در سال 2016 تعداد 2 هزار و 629 واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی احداث کرد و در سال 2017 این تعداد به 6 هزار و 742 واحد رسید. همچنین در سال 2018 رژیم صهیونیستی با ساخت 5 هزار 618 واحد مسکونی موافقت کرد.

جنبش Peace Now در بیانیه خود اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با ساخت این واحدها به دنبال ایجاد مانع در برابر راه‌حل دو دولت بوده و هدف آن الحاق بخشی از کرانه‌باختری یا تمام آن به سرزمین‌های اشغالی است.