به گزارش مهر ، به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا) ، شبکه لرزه نگاری کشور چین کانون این زمین لرزه را بخش خودمختار "سین کیانگ" درنزدیکی شهرستان "هوتان ایغور" به عرض جغرافیایی ۳۹.۴ و طول جغرافیایی ۸.۳ بوده است .

بر اساس این گزارش زلزله ساعت ۶:۵۰ دقیقه صبح بوقوع پیوست و در مورد خسارت و یا تلفات این زمین لرزه که در عمق ۳۰ کیلومتر ی عمق زمین رخ داده تاکنون گزارشی نرسیده است.

دو ماه پیش نیز زمین لرزه در منطقه سین کیانگ باعث زخمی شدن دهها تن و خسارات زیادی شد .